Korisnička ocjena: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 

 

POVIJEST

HRVATSKA KROZ POVIJEST

Oči hrvatskog naroda gledale su s ponosom i poštovanjem u mladost koja je uzela oružje u ruke spremna da položi i život na Oltar domovine
Uvodi u ratni put
 
Brebrić

 

 

 

 

1991. godina

Dva su velika datuma koja će ostati trajno zabilježena  u povijesti Hrvatske vojske: to su 15. svibnja 1991. godine kada su nastale prve četiri gardijske brigade i 28. svibnja 1991. godine kada su se predstavile javnosti na postrojavanju na stadionu NK Zagreb.

Oči hrvatskog naroda gledale su s ponosom i poštovanjem u mladost koja je uzela oružje u ruke spremna da položi i život na Oltar domovine. Ipak u srcima je još tinjala vjera i tračak nade da do krvavog sukoba  neće doći, da će prevladati razum a srpske najradikalnije stranke odustati od nerazumnih i ubilačkih namjera. Još je bilo mogućnosti da Milošević obuzda razjarene horde koje su divljale Hrvatskom, urlikale četničke parole u kojima se izražavala teška mržnja za promjenom političkog sustava. I dok je hrvatski narod svim srcem prigrlio namjeru da se stvori nova suvremena i samostalna Hrvatska država neprijatelji takve ideje uzeli su oružje u ruke i počeli s neviđenim terorom prema hrvatskoj vlasti i krajevima koji su se do jučer smatrali zajednički i gdje je suživot Srba i Hrvata bio nešto sasvim normalno, ljudsko.

Hrvatskom narodu, u zemlji i inozemstvu,  nije ostavljena ni najmanja traka svjetla koja bi ukazala da ima izlaza u dogovoru i novom zajedništvu naroda u Hrvatskoj. Neprijatelj je pošao putem mržnje, noža i oružja koje je svom silinom  progovorilo u Borovom Selu i mjestima s većinskim srpskim stanovništvom. Zato s ponosom gledamo na stvaranje Hrvatske vojske i policije.

Stasiti mladići i djevojke koji su tvorili jezgru Brigade i Prvog pješačkog bataljuna (bojne) već su prošli vatrena krštenja u područjima zahvaćenim velikosrpskom pobunom a došli su iz   postrojbi temeljne i specijalne policije iz različitih policijskih uprava.

Pripadnici Druge “A” gardijske na čelu sa zapovjedništvom aktivno su radili na popuni postrojbe i provedbi vojne obuke za buduća djelovanja. Prelazak iz policijske postrojbe u vojnu tražio je vrijeme, opremu, sposobne instruktore, poligone, uigranost, koordinaciju i srce, no od svega navedenog u prvoj ratnoj godini bilo je samo veliko srce gardista koji su svojom požrtvovnošću, životima i tijelom kupovali vrijeme oružje otimali iz kasarni JNA i vojnih skladišta. Primjer Bjelovara pokazuje da je oružje plaćano životima i krvlju.

Hrabrost nije gubljena ni u trenutcima kada je prijatelj umirao na rukama, ni kada je strahovita vojna sila krenula silnom vatrenom moći uz podršku vojnih zrakoplova na malu skupinu bojovnika, djelić Brigade ili pojedine bojne. To je bila godina kada se sanjalo o oklopu, jakom topništvu, suvremenom protuoklopu…

U takovim uvjetima postrojbe Druge gardijske brigade su tijekom prve ratne godine, zajedno  s ostalim postrojbama i stanovništvom Banovine i Korduna,  spriječile agresora da do primirja potpisanog 3. siječnja 1992.godine, izvrši okupaciju tih krajeva u potpunosti ovlada Siskom i Karlovcem, te nastavi pritisak na Zagreb.

Zbog duge crte bojišta, te uporabe brigade po dijelovima, ratni put Brigade opisat će se po pješačkim bataljunima (bojnama) za prvu ratnu godinu. Doduše veća suradnja i upoznavanje, kako zapovjednika tako i gardista, može se zamijetiti u području „Glinskog džepa“ gdje su se zajedno borili i upoznavali gardisti sve tri pješačke bojne. Tu su stečena dragocjena iskustva za nastavak ratnih djelovanja.

Ne štedeći sebe Brigada je za domovinu Hrvatsku prve ratne godine položila 68 mladih života.

1992. godina

Druga ratna godina započela je Sarajevskim primirjem. Strane su ga uglavnom poštovale osim što sporadičnog djelovanja snajperima i pješačkim oružjem.

Postrojbe Brigade su čvrsto držale crtu bojišta u Sunji, Blinjskom kutu, Šestanj brdu i Glinskoj Poljani a za ostali dio bojišnice su bili u pripravnosti.

Konačno je došlo i nekoliko tjedana za saniranje gubitaka, popunu u ljudstvu i tehnici, te za otpočinjanje prvih vježbi i gađanja na priručnim poligonima i strelištima u Dugom Selu, Zagrebu, Sisku i Vrbovcu. Časnici su mogli obići ranjene i povrijeđene po bolnicama, te rješavati  dio životnih pitanja pripadnika Brigade.

To je godina u kojoj su umjesto oznaka dužnosti prvi put dodijeljene oznake činova sukladno ustrojbenim mjestima koja su se obnašala. Sređivani su  dokumenti za nova oružja koja su stizala u Brigadu (za tenkove i BVP, PO-sustave, topnička oružja, inženjerijske strojeve, PZO sustave…)

Na bojišnici koju su držali pripadnici Brigade nije bilo mira. Prvi puta su u Sunji snage Prve bojne mijenjale pripadnike Druge bojne što je neprijatelj htio iskoristiti. Isti je dan krenuo u topničko-pješački napad. Prekaljeni bojovnici su uzvratili svom žestinom. U vatri su upotrijebljeni i topnički projektili najvećih kalibara tako da je već u to vrijeme uspostavljena ravnoteža u topništvu. Postrojbe su se izmjenjivale na bojišnici te su se vršile, između ostalog, i pripremu za dolazak snaga UN-a i njihov razmještaj. Tako je na lokalnoj bojišnici došlo do novih odnosa te su se ratna djelovanja prenijela na Južno bojište. Tamo je u drugoj polovici godine upućena i s velikim uspjehom borbeno djelovala Taktička grupa (TG) Brigade.

Veliki broj pripadnika Brigade bio je porijeklom iz Bosne i Hercegovine i oni su zatražili odlazak u svoj rodni zavičaj sa željom da pomognu borbi hrvatskog stanovništva za njegov ostanak na rodnim ognjištima. Tako da su organizirani dragovoljci za područje Livna-Tomislavgrada i područje Posavine.

Tijekom druge ratne, 1992.godine, iz sastava Brigade život je izgubilo 48 pripadnika.

1993. godina

Godina 1993. započela je povratkom i posljednjih dijelova Brigade s Južnoga bojišta te se uz obveze prema crti obrane na Banovini radilo na promidžbi Brigade, preseljenju zapovjedništva iz Dugog Sela u Sisak, radilo na intenzivnoj obuci Zapovjedništava i postrojbi za ratno djelovanje. Po prvi puta mogle su se provoditi zajedničke vježbe pješaštva i oklopa uz potporu topništva,  u realnoj situaciji na vježbama razine voda, satnije i bojne.

Tijekom siječnja brzom i uspješnom akcijom snaga HV u području Zadarskog zaleđa otpočela je akcija “Maslenica”. S danima se situacija u području akcije zakomplicirala te su u cilju pojačanja snaga žurno, zračnim putem, u područje Zadra prebačeni dijelovi Treće brigade a potom početkom veljače i Taktička grupa Druge gardijske brigade. Dolaskom većeg broja snaga garde crta bojišta se uspješno brani i utvrđuje. Neprijatelj prikuplja elitne snage vojske Republike Srpske Krajine, vojske Republike Srpske i Jugoslavije. Htjeli su po svaku cijenu povratiti izgubljeno područje no, uz velike gubitke, morali su priznati da to nisu u stanju učiniti.

Iste godine jedna skupina dragovoljaca uputila se u područje Mostara.

Tijekom godine u cilju provedbe priprema i obuke u radu na terenu u selu Novi Farkašić uspostavlja se izdvojeno zapovjedno mjesto Brigade (IZM). Bilo je u funkciji nadzora crte bojišta  te obuke pripadnika Zapovjedništva brigade na timskom radu u stožeru.

Tokom cijele godine sve službe Brigade radile su na popuni, promidžbi i saniranju stanja,  te na ostalim životnim pitanjima svojih pripadnika.

Tijekom godine život su izgubila 24 njena bojovnika.

1994. godina

Nižu se ratne godine. Hrvatske vojska postiže sve više uspjeha na bojišnicama širom Hrvatske. Ustrojene su nove postrojbe, dobro naoružane, sposobne da samostalno donesu prevagu nad neprijateljem. Godina 1994. je za Zapovjedništvo i Brigadu bila obilježena s najmanje ratnih aktivnosti, ali sve više zadaća se usmjeravalo na neposredne pripreme za odlučujuće oslobađanje područja Banovine, te izlasku na rijeku Unu i državnu granicu s Bosnom i Hercegovinom.

Tijekom provedbe složenih zadataka na domicilnom području snage Druge pješačke bojne  uspješno su djelovale na području Gospićkog bojišta.

Pripadnici voda za elektronsko djelovanje sudjelovali su vrlo uspješno u pripremi i potpori hrvatskih snaga u akciji  „Zima 94“.

Godina je obilovala velikim odlaskom pripadnika Brigade na školovanje u Hrvatsko vojno učilištu a dogodile su se i promjene broja dolazaka u Brigadu ili odlazaka iz nje. Zbog popune   ljudstvom Brigada je sama organizirala Centar za selekcijsku obuku preko kojega se u većoj mjeri popunjavala novim kadrom.

Tijekom godine provedeno je više stožernih i zajedničkih vježbi s gađanjem te zapovjednih izviđanja.

U ovoj godini život je izgubilo 14 pripadnika Brigade.

1995. godina

Godinu 1995. su obilježila događanja na bojišnici na području susjedne Bosne i Hercegovine u kojoj su snage Hrvatske vojske i Hrvatskog vijeća obrane postizale velike uspjehe. To je znatno olakšavalo pripreme Brigade za konačno oslobođenje Domovine.

U briljantno izvedenoj operaciji „Bljesak“ snage dijela Brigade pokazale su visoki stupanj organizacije i spremnosti za poduzimanje složenih radnji i postupaka radi potpore drugim snagama na bojišnici. Uz sve to pripremao se brzi premještaj i prikrivanje radi zaštite od raketiranja i nanošenja gubitaka u vojarnama u Sisku, Žažini, Velikoj Buni i Zagrebu.

Otpočinjanjem operacije „Oluja“ Brigada je djelovala na dva odvojena smjera uz velike žrtve, ali i odlučnost da uz potporu ostalih pričuvnih snaga vojske i policije izvrši zadaću. Bilo je to konačno oslobođenje cijeloga područja Banovine. Uz oslobođenje Banovine prisilila je na predaju glavninu 21.Kordunskog korpusa što je vrhunac vojne pobjede za branitelje.

Tijekom ljeta postrojba se većim dijelom preselila u Petrinju, Glinu i Dvor na Uni s namjerom pripravnosti intervencije i zaštiti državne granice. Prosudbom nadređenih zapovjedništava a sukladno napredovanju snaga HV i HVO s juga koje su stigle 30-ak kilometara do Banja Luke, zadana je zapovijed za napadaj s  prijelazom rijeke Une. Akcija je pokazala svu složenost i opasnost. Bilo je to doba da se shvati zašto su potrebne dugotrajne pripreme i mukotrpan rad. Brigada je pokazala visoki stupanj profesionalnosti i odanosti u izvršenju i “nemogućih zadaća“ premda su gubitci bili veliki i teški. Bila je to jedna od posljednjih ratnih zadaća slavne Brigade. Poslije te akcije a po zapovijedi za obranu bojovnici prelaze u pripravnost za intervenciju na području Dvora, Hrvatske Kostajnice i Hrvatske Dubice.

Tijekom listopada uži dio stožera na čelu sa zapovjednikom Brigade razrađivao je u Osijeku zadaću Druge gardijske brigade u oslobađanju istočne Slavonije, no zbog potpisanog Sporazuma istočna Slavonija je reintegrirana mirnim putem.

Tijekom ove ratne godine život su Domovini darovala 52 pripadnika.

1996. godina

Ova godina, posljednja ratna, u Brigadi je obilježena kao saniranje stanja nakon krvave 1995.godine i slanjem snaga u područje Dubrovnika. Dijelovi borbenog sastava su bili razmješteni u Konavlima i spremni djelovati prema srpskim snagama u Bosni i Hercegovini, prema Prevlaci ili Crnoj Gori.

Tijekom travnja dolazi do zamjene zapovjednika Brigade. Dužnost zapovjednika preuzima, od stožernog brigadira Zvonka Peternela, stožerni brigadir Renato Romić. U tom mjesecu u Brigadu  ulazi 81. gardijska bojna „Kumovi“ iz Virovitice.

U posljednjoj ratnoj godini život su u brigadi izgubila 2pripadnika. U konačnici krvave ratne godine odnijele su u grobove 208 Gromova. Velika je cijena plaćena u Domovinskom ratu. S ponosom govorimo o ratnom putu Druge gardijske brigade “Grom” i njenim pripadnicima koji su pokazali neizmjernu hrabrost i odlučnost da brane slobodu svoje Domovine.

 

 

uvodi u ratni put

 Foto: DPCM

 

 

Autor: Franjo Bartolić

 

 

 

UCM

hrenfrdeituk

Harley-Davidson Zagreb

TOP AUDIO

Trenutno posjetitelja

Imamo 951 gostiju i nema članova online

A- A A+
Korona virus je:
  • Votes: (0%)
  • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Pomoć braniteljima i njihovim obiteljima

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com