Open menu

Korisnička ocjena: 5 / 5

Zvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivnaZvjezdica aktivna
 
PRESS

ISTRAGA

Neosnovana je uskrata braniteljskih mirovina za 10% u razdoblju od 1.4.2016. do zaključno 1.9.2017.
Guido Hornik: Načelno-pravne osnove za pokretanje tužbi zbog uskrate braniteljskih mirovina
 
Braniteljske mirovine
 

 

PRESS: Istraga

 

 

Branitelj Guido Hornik borac je za ostvarivanje prava hrvatskih branitelja, s posebnim naglaskom na branitelje teškog socijalno imovnog stanja. U suradnji s odvjetnikom Zlatkom Jurlinom istražio je mogućnosti oko povrata uskraćenog dijela braniteljskih mirovina od 10% i to u razdoblju od 1.4.2016. do zaključno 1.9.2017.

 

Nastavno objavljujemo zaključke i savjete Guida Hornika i odvjetnika Zlatka Jurline.

...

Poštovani branitelji, oni čija je mirovina bila iznad 5.000,00 kn., a smanjena 2014. godine i vraćena u 10. mjesecu 2017. godine.

Smatramo da je pravo na prestanak smanjenja mirovine u 10 % iznosu prestalo sa  1.4.2016., dok je Vlada RH tek u 9. mjesecu 2017. donijela Odluku o prestanku smanjenja mirovina, oštećujući nas za 17. mjeseci uskrate.

Pojedini branitelji podnijeli su tužbe po toj činjeničnoj osnovi, i za sada posjedujemo jednu pozitivnu presudu u korist branitelja i jednu negativnu presudu protiv branitelja.

U pozitivnoj presudi sudac je pogledao dokaze koje prilažemo i donio jedinu moguću i ispravnu odluku, odnosno presudu da smo u pravu sa svojim zahtjevima i presudio u korist branitelja, a protiv RH. Kod negativne presude, sutkinja nije niti obratila pozornost na naše dokaze već je samo prepisala stav Državnog odvjetništva i odbacila tužbu. Iz ova dva slučaja 50 – 50 i bez drugostupanjskih presuda sa kojima bi se mogla ujednačiti sudska praksa nemoguće je bilo kome u ovom trenutku garantirati uspjeh u tužbenim zahtjevima.

Nažalost politika koja se je očito se uplela u ovaj slučaj, diktira tempo i rad. Na ročišta se čeka po godinu dana, HZMO odugovlači sa odgovorima prema sudu mjesecima i na taj način mogućnost utuživanja polako ide u zastaru, a to je očito i cilj ove Vlade.

Zato svakome na volju i osobni rizik hoće li ili neće ući u spor oko potraživanja svoji prava na temelju neisplaćenih razlika mirovina. Garancije nema za nikoga jer presuda ovisi o diskrecijskoj ocjeni sudaca koliko će duboko ući u taj predmet.

- sadržaj se nastavlja -

 

 Drugi upravo čitaju...
 

 

Kod razmišljanja kako ići u rješenje tog problema pojedinačno ili kolektivno ostala je samo prva mogućnost, a to je da svaki mora ići sam. Naime „kolektivna tužba“ koja bi zaustavila zastaru za svih 36.697 branitelja otpala je iz razloga velikih troškova koji bi po dosadašnjoj praksi opet pali na samo nekolicinu ljudi.

 

 

NAČELNO-PRAVNE OSNOVE ZA POKRETANJE TUŽBI

 

 1. Za početak to je čl.6.a Zakona o smanjenju mirovina koji u sebi ima uvjet koji je nemoguće ispuniti. Naime deficit na tromjesečnoj razini kako se traži u Zakonu, ne vodi se kao takav odnosno nemoguće ga je utvrditi a time i ispuniti. Sukladno Zakonskim propisima nemogući uvjet smatra se nepostojećim.

 

 1. Tu je i Odluka Ustavnog suda broj U-I-381/2014 koja govori da članak 6.a Zakona „Vladi RH ne ostavlja mogućnost diskrecijske ocjene hoće li ili neće u trenutku kada se ispune pretpostavke iz članka 6.a Zakona donijeti odluku o prestanku primjene mjere smanjenja mirovine. Ona je to dužna učiniti, bez odgode“. Vlada RH je taj trenutak produžila na 17. mjeseci od ispune uvjeta pod pritiskom preko 17.000 zahtjeva prema HZMO i ujedno potencijalnih tužbi.

 

 1. Nadalje imamo i elemente diskriminacije prema braniteljima obzirom da se je isti pravni problem zbog isti nepovoljnih gospodarskih prilika kod javnih i državnih poduzeća rješavao sa drugačijim datumima primjene. Tu je bitno spomenuti i rečenicu koju je Ministar izrekao na 54. sjednici Vlade „ističemo kako se odredbe Zakona u najvećoj mjeri odnose na hrvatske branitelje koji su, u vremenu nepovoljnih gospodarskih kretanja još jednom dali svoj doprinos kroz umanjenje svojih mirovina. Od 44.364 korisnika, čije su mirovine smanjene, 36.697 su hrvatski branitelji“. U konkretnom slučaju znači radi se o 82,7% samo jedne populacije umirovljenika - hrvatskih branitelja.

 

 1. Za kraj imamo odgovornost Države za štetu koju trpe branitelji. Po propisima RH je dužna naknaditi štetu koja nastane nezakonitim ili nepravilnim radom tijela državne uprave. A tu ih je bilo poprilično. Prvu i najveću je počinilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava koje je utvrdilo problem sa deficitom i pokrenulo izmjene Zakona sa ciljem da to izmjeni i neobjašnjivo stalo, shvaćajući da je očito bolje ostaviti taj uvjet nemogućim i podložnim manipuliranju, što se je u konačnici i ostvarilo. Ne manje bitna činjenica je da Ministarstvo pri tome nije poštivalo Odluku Ustavnog suda koja je glasila „smanjenje mirovina i mirovinskih primanja mora se razumjeti kao mjera privremenog karaktera, s točno utvrđenim pretpostavkama pod kojima ju je Vlada RH dužna ukinuti“. U tom paketu tijela državne uprave nalazi se i Ministarstvo financija ali i sam Ministra financija koje je nezakonitim radom, jednostranim tumačenjem uvjeta propisanih čl.6.a Zakona, nepoštivanjem Odluke Ustavnog suda i propuštanjem donošenja Prijedloga o prestanku smanjenja mirovina Vladi RH sukladno čl.6.a Zakona, nanijela štetu braniteljima.

 

U nastavku objavljujemo i dopis odvjetnika Zlatka Jurline iz Zadra kojem smo proslijedili cjelokupnu dokumentaciju o svim dosadašnjim radnjama ali i presudama za sve branitelje koji se već nalaze u sudskim sporovima po tom pitanju i koji je izrazio spremnost zastupati branitelje po cijeloj Hrvatskoj.

Na taj način smo na jednom mjestu i sa jednog mjesta koncentrirali sva saznanja kako prolaze naša ročišta i presude kako bi svako drugo ročište bilo što kvalitetnije i sveobuhvatnije. U tom dopisu detaljno vam je razrađeno kako će se voditi postupci, koji su Vaši troškovi u slučaju pozitivne ili negativne presude i u kojem trenutku se što plaća, što je potrebno od dokumentacije i kakvi su Vaši izgledi.

 

DOPIS ODVJETNIKA ZLATKA JURLINE

 

Zlatko Jurlina, odvjetnik

Zadar, Obala kneza Branimira 16.

Telefon 023/211-226, 099/3337913, 098/504-450.

Poštovani branitelji

     Obraćamo Vam se vezano za iniciranje postupka na kojega kao Hrvatski branitelji imate pravo pokrenuti protiv RH. Predmet toga postupka je neosnovana uskrata mirovina za 10 % i to u razdoblju od 01.04.2016. do zaključno 01.09.2017.

     Naime Zakonom o smanjenju mirovina (NN 71/10, 130/11, 157/13) određeno je da se od 01.01.2014., a sukladno člancima 3. i 3.a istog Zakona, smanjuju mirovine hrvatskih branitelja iznad 5.000,00 kn za 10%.

     Sukladno pozitivnim propisima kao i odredbama navedenog Zakona, smatramo da je pravo na uskratu mirovine u 10 % iznosu prestalo s danom 01.04.2016., dok je Vlada RH tek u 09. mjesecu 2017. krenula sa punim isplatama mirovine, uskraćujući Vašu mirovinu u 10 % iznosu za 17. mjeseci.

     U odnosu na ovo pravo, pojedini branitelji su podnijeli tužbe po istoj pravnoj i činjeničnoj osnovi i za sada posjedujemo prvostupanjsku presudu u korist Branitelja.

     Budući da  smatramo da ste  zakinuti za puni iznos mirovine od  01.04.2016. ostaje nam kratko vrijeme do toga roka kako ne bih došli u „zastaru“ sa pojedinim mjesecima.

     Prije tužbe protiv RH sukladno Zakonu, potrebno je pokrenuti postupak „mirnog rješenja spora„ pred nadležnim Državnim odvjetništvom. Taj zahtjev je procesna pretpostavka za kasnije podnošenje tužbe, a tim  zahtjevom dolazi i do zastoja zastare. (čl.186.a Zakon parničnom postupku).

     Naime ovdje se radi o pravnom pitanju o kojem će svaki pojedini sudac odlučiti diskrecijskom ocjenom o Vašem pravu. Suci imaju samostalnost u obavljanju svoje djelatnosti, ali nemaju samovolju, stoga više branitelja uključeno u ovu „pravnu“ borbu biti će i jači pritisak prilikom donošenja sudskih odluka. Kako se radi  o pravnom pitanju o kojemu će svaki sudac zauzeti svoj stav, može biti različitih odluka i pozitivnih i negativnih, koje će se kasnije kroz institut Vrhovnog suda izjednačavati kroz sudsku praksu, koju za sada nemamo.

Vaš angažman za pokretanje ovih postupaka je minimalan

     Budući, da se radi o pravnom pitanju, neće biti potrebe za Vašim saslušanjem. Ročišta ćemo pokušati svesti na što manji broj kako bi time ubrzali postupak.

     Vaša obveza vezana za postupak mirenja kao i za postupak tužbe je podmirenje iznosa od 1.000,00 kn. predujma koji će se koristiti za materijalne troškove i troškove putovanja na ročišta. 1.000,00 kn ujedno je i ukupan iznos koji morate predujmiti da bi se postupak pokrenuo i doveo do pravomoćnosti.

     Branitelji sa statusom HRVI i Udovice smrtno stradalih hrvatskih branitelja ne moraju plaćati pristojbe za pokretanje tužbe, ali će morati dostaviti potvrdu o statusu HRVI ili statusu Udovice smrtno stradalog Hrvatskog branitelja. (čl.11. st. 5.,6. i 7. Zakon o sudskim pristojbama)

     Ukoliko RH u sudskom postupku osporava visinu Vaših potraživanja (do sada su u svim predmetima osporavali) biti će naknadno potrebno uplatiti iznos za financijsko vještačenje (oko 1.500,00 kn) kojeg će te morati predujmiti nakon poziva Suda, a koji Vam se u slučaju uspjeha u sporu vraća .

     Budući da je potrebno HITNO postupanje svatko od Vas ukoliko želi putem suda ostvariti prava za koje smatramo da su neosnovano uskraćena po gore navedenom Zakonu, bi trebao:

 1. Potpisati 3x punomoć koja se šalje u prilogu (punomoć potpisati na crti dolje desno, ostalo ćemo mi popuniti) tri primjerka punomoći potrebno je za: postupak mirenje, za podnošenje Tužbe i za postupak prisilne naplate u slučaju pozitivnih presuda,

 

 1. Dostaviti presliku Rješenje HZMO kojim Vam je priznato pravo  na mirovinu,

 

 1. Obavijest o mirovinskim primanjima za prosinac 2013. i za siječanj 2014. (izdaje Vaša banka ili HZMO, bitno je da se vidi razlika u bruto iznosu mirovine prije i poslije smanjenja,

 

 1. Presliku osobne iskaznice, obje strane,

 

 1. Uplatiti iznos od 1.000,00 kuna predujma za troškove postupka na žiro račun Odvjetnika Zlatka Jurline, OIB: 30614751841, Obala kneza Branimira 16, Zadar, broj računa HR5924070001100332168 otvoren kod OTP banke d.d. Split. Potvrdu o uplati poslati zajedno sa potpisanim punomoćima i ostalom traženom dokumentacijom. Zbog kratkoće vremena ovaj iznos Vas molim uplatiti najkasnije do 15.03.2019. kako bih stigli pripremiti i poslati Vaše zahtjev na vrijeme, prije početka zastare,

 

 1. Dostaviti potvrdu o statusu HRVI ili Udovice poginulog hrvatskog branitelja koja se vadi u nadležnom uredu za branitelje, sa svrhom „za oslobađanje od sudskih pristojbi“,

 

 1. Vaši podaci za kontakte, brojevi telefona, maila…

    

Dakle u ovom trenutku bitno je na vrijeme reagirati i pokrenuti postupak, a kasnije ćemo se sve dogovarati, između ostalog i načina isplate zbog činjenice da je dio braniteljske populacije u blokadi.

     Osim uplate ovog iznosa od 1.000,00 (tisuću) kuna predujma, a koji će biti iskorišten za; materijalne troškove priprema, zahtjeva za mirno rješenje spora, tužbe i odlaske na ročišta (radi se o cijeloj RH), prema odvjetničkom Uredu kao Vašem pravnom zastupniku nemate daljnjih financijskih obveza.

     Svatko od Vas nakon zaprimanja potpune dokumentacije dobiti će „Ugovor o zastupanju“ kojim preuzimamo obvezu zastupanja dok će Vaša obveza prema Odvjetničkom uredu biti platiti postotak od 15 % iznosa kojeg dobijete u sporu samo u slučaju pozitivne presude.

     U slučaju negativnog ishoda pravomoćne presude odvjetničkom uredu niste dužni  ništa platiti.

     Također u slučaju pozitivnog ishoda parnični trošak kojeg plaća RH pripada odvjetničkom uredu, budući da taj  trošak niste niti imali za vrijeme trajanja toga postupka (nećete morati plaćati odlazak na ročišta, sastav podneska i ostale odvjetničke radnje/usluge).

     U slučaju negativnog ishoda, kao što je već ranije rečeno, odvjetničkom uredu koji će Vas zastupati niste dužni platiti ništa, dok će te drugoj stani, Republici Hrvatskoj koliko i ukoliko ga ista bude zahtijevala morati platiti njen trošak.

     U slučaju uspjeha u postupku, svatko od Vas može otprilike vidjeti s kojim iznosom će uspjeti u sporu na način da si utuženo razdoblje 01.04.2016- 01.09.2017, uvećate za iznos od 10 % koliko Vam je bilo smanjenje uz pripadajuću zateznu kamatu.

     Na vama je odluka hoćete li taj iznos pokušati naplatiti od Republike Hrvatske. Budući se radi o pravnom pitanju postupci će imati i političku konotaciju. Što se više branitelja uključi u postupak smatramo da je time izglednije da će sudac u svojoj diskrecijskoj ocjeni i to imati na umu.

     Hitno postupanje je potrebno radi toga da se mjeseci neopravdane uskrate mirovina „ne gube“ jer od 01.04.2019. „ulazimo“ u zastaru.

Za sva pitanja stojimo na raspolaganju.

Zlatko Jurlina, odvjetnik

 

 

Punomoć ukoliko želite ući u spor možete dobiti zahtjevom na mail;

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ,

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

istraga

 Foto: 1. DPCM/Radio Ljubuški

 

 

 

Autor: Mario Mehaković

Stručni suradnik: Guido Hornik


 

Ovaj materijal sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. 

 

 

 

Istraga

Harley-Davidson Zagreb

TOP AUDIO

Trenutno posjetitelja

Imamo 268 gostiju i nema članova online

A- A A+
Srbija će ove godine morati priznati Kosovo?
 • Votes: (0%)
 • Votes: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Pomoć braniteljima i njihovim obiteljima

Nove objave

Open menu
JSN Epic is designed by JoomlaShine.com